Indeks autorow Pł:

Spis alfabetyczny autorów.

Płaska USJK s. Jana
Pławecki Bogdan
Pławski Eugeniusz
Płażewski Zbigniew
Płodzień ks. Stanisław
Płonkowski Marcin
Płuska Ireneusz