1. Gloria24.pl
  2. Wydawcy
  3. Henryk Pietruszczak

Wydawnictwo Henryk Pietruszczak

Lista publikacji wydanych przez wydawnictwo Henryk Pietruszczak

Pozycje 1 do 9 z 9
Dialog o cudach - okładka książki
Henryk Pietruszczak Cezary z Heisterbach 119.76 zł 155.00 zł
Gesta Danorum. Dzieje Duńczyków - okładka książki
Henryk Pietruszczak Saxo Grammaticus 58.05 zł 76.00 zł
Sobór Trydencki. Tom 1-2 - okładka książki
Henryk Pietruszczak Paolo Sarpi
Historia Kościoła - okładka książki
Henryk Pietruszczak Teodoret z Cyru
Żywoty ojców. Vitae patrum - okładka książki
Henryk Pietruszczak
Historie Aleksandra Wielkiego - okładka książki
Henryk Pietruszczak Rufus Curtius
Wojna wandalska - okładka książki
Henryk Pietruszczak Prokopiusz z Cezarei
Anekdota - okładka książki
Henryk Pietruszczak Prokopiusz z Cezarei
Antapodosis - okładka książki
Henryk Pietruszczak Liutprand z Cremony