Książki socjologiczne

Pozycje 1 do 28 z 81
Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło (red.) 44.85 zł 46.00 zł
Narkotyki, narkomania. Podstawy - okładka książki
Pomoc. Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Jacek Wrona 14.48 zł 17.00 zł
Wychowanie we wspólnocie z Qumran - okładka książki
Nomos Krzysztof Pilarz 37.75 zł 44.00 zł
Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL ks. Janusz Mariański 24.38 zł 25.00 zł
Dynamika przemian społecznych i - okładka książki
DiG Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak 33.60 zł 42.00 zł
Społeczna odpowiedzialnośc gospodarki. - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL ks. Stanisław Fel (red.) 34.13 zł 35.00 zł
Krzyż. Kontynuacja. Solidarni 2010 - okładka książki
Rafael Ewa Stankiewicz 21.53 zł 29.90 zł
Socjologia religii. Antologia tekstów - okładka książki
Nomos Władysław Piwowarski 46.85 zł 55.00 zł
Pluralizm wyznaniowy a integracja - okładka książki
Adam Marszałek Antonina Kozyrska 39.10 zł 49.00 zł
Gospodarka społecznie zakorzeniona. - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL ks. Stanisław Fel (red.) 35.10 zł 36.00 zł
Rebelia. Kościół katolicki i kulturowa - okładka książki
Wektory E. Michael Jones 34.14 zł 49.00 zł
Lwowskie okruchy historii - okładka książki
Wydawnictwo AA ks. Andrzej Zwoliński 18.00 zł 24.90 zł
Tożsamość religijna w nowoczesności - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek (red.) 27.30 zł 28.00 zł
Człowiek w kulturze 26/2016. Tożsamość - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL praca zbiorowa 37.05 zł 38.00 zł
Małżeństwo - Rodzina - Rodzicielstwo. - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL Dorota Gizicka (red.) 19.50 zł 20.00 zł
Współpraca społeczności międzynarodowej - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL Marcin Kosienkowski 29.25 zł 30.00 zł
Bunt mas czy kryzys elit? - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM 25.63 zł 29.90 zł
Wartości. Kultura. Humanistyka. - okładka książki
Ignatianum Jerzy W. Gałkowski, Stanisław K. Gałkowski 25.88 zł 37.80 zł
Wielogłos o Zagładzie - okładka książki
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 25.47 zł 35.00 zł
Fenomen niewiary w świetle dialogicznej - okładka książki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika ks. Tomasz Huzarek, Marek Fiałkowski OFM Conv., ks. Arkadiusz Drzycimski 27.04 zł
Polifonia przemocy. Głosy z Kolumbii - okładka książki
Ignatianum Andrzej Sarnacki 36.65 zł 53.55 zł
Animacja synergiczności działań - okładka książki
Ignatianum Krystyna Duraj-Nowakowa, Jarosław Charchuła, Ewa Sowa-Behtane 42.43 zł
Odnaleźć się w mediosferze - okładka książki
Petrus Michał Drożdż 34.24 zł 49.00 zł
Społeczne uwarunkowania pomyślnego - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL Monika D. Adamczyk 58.50 zł 60.00 zł