• książka

Opera Omnia. Tom XIV/3. Kazania

Autor: kard. Joseph Ratzinger

CZĘŚĆ E ŚWIĘTA PAŃSKIE I ŚWIĘTYCH 30 listopada: Andrzej Andrzej, Monachium, 30 listopada 1978    Andrzej -tradent Objawienia, Amalfi, 30 listopada 1996    6 grudnia: Mikołaj Mikołaj z Myry -"Światło nowego człowieczeństwa", 6 grudnia 1980    5 stycznia:... czytaj wiecej

Opera Omnia. Tom XIV/3. Kazania - okładka książki
 • Wyślemy w czasie: -
 • Status: Pozycja niedostępna
Pozycja niedostęna

CZĘŚĆ E
ŚWIĘTA PAŃSKIE I ŚWIĘTYCH

30 listopada: Andrzej
Andrzej, Monachium, 30 listopada 1978   
Andrzej -tradent Objawienia, Amalfi, 30 listopada 1996   

6 grudnia: Mikołaj
Mikołaj z Myry -"Światło nowego człowieczeństwa", 6 grudnia 1980   

5 stycznia: Jan Nepomucen Neumann
Jan Nepomucen Neumann, 22 czerwca 1978   

21 stycznia: Agnieszka
Agnieszka Rzymska -nowe człowieczeństwo z mocy wiary, Rzym, 21 stycznia 2005   

24 stycznia: Franciszek Salezy
Ukazywać dobro w człowieku i w świecie!, Rzym, 27 stycznia 1984   

28 stycznia: Tomasz z Akwinu
"Prawdziwa pokora stworzeń”, Rzym, 28 stycznia 1987   

2 lutego: Ofiarowanie Pańskie
Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pańskie) - "Spotkanie chaosu i światła”, 2 lutego 1980   

6 lutego: Paweł Miki i towarzysze
Paweł Miki i towarzysze, Dallas / Teksas, 6 lutego 1991   

10 lutego: Scholastyki
"Posłuchaj, córko, i nakłoń ucha!”"(Ps 45,11), Frauenwörth, 10 lutego 1980   

25 lutego: Walburga
Stać się światłem wykraczającym poza próg śmierci, Eichstätt, 3 lipca 1979
  
12 marca: Luigi Orione
"Ze śmierci do życia” (1 J 3,14), Rzym, 12 marca 1987   

19 marca: Józef
"Żyć bez lęku Bożą sprawiedliwością", Rzym, 18 marca 1984   
Józef, Rzym, 19 marca 1992   

11 kwietnia: Stanisław
Wiarygodny posłaniec Chrystusa, Kraków, 11 maja 2003   

23 kwietnia: Jerzy
Święty Jerzy, Fryzynga, 29 kwietnia 1951   

30 kwietnia: Paulina von Mallinckrodt
Pozwolić Panu w nas działać, Rzym, 19 kwietnia 1985   

1 maja: Józef
Człowiek potrzebuje więcej niż tylko swoich wytworów, Monachium, 1 maja 1979   

9 maja: Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger
Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger - Wychowanie jako apostolskie zadanie, Monachium, 1979   

16 maja: Jan Nepomucen
"Pomost jedności i pojednania”: Św. Jan Nepomucen, Monachium, 3 czerwca 1979   

3 czerwca: Bonifacy
"Chcę, abyście szli i owoc przynosili" (J 15,16), Fulda, 5 czerwca 1994   

16 czerwca: Benno
"Odróżnienie tego, co chrześcijańskie":
Zmagania św. Benno, Monachium, 15 czerwca 1980   

25 czerwca: Dorota z Mątowów
"Drogi do wewnątrz”: Św. Dorota z Mątowów, Monachium, 17 czerwca 1979   

26 czerwca: Josemaría Escrivá
Chcieć tego, czego chce Bóg, Rzym, 19 czerwca 1992   
Pozwolić Bogu działać, Rzym, 6 października 2002   

29 czerwca: Piotr i Paweł
Wojownik i cierpiący, Rzym, 29 czerwca 1995   
Srebrny i złoty klucz do Królestwa niebieskiego, Rzym, czerwiec 2000   

16 lipca: Irmingarda
Irmingarda, Frauenchiemsee, 18 lipca 1993   

20 lipca: Apolinary z Rawenny
Eucharystia życia, Rzym, 23 lipca 1984   

22 lipca: Maria Magdalena
"Wołanie serca o ukrytego Boga”, Cuzco, 22 lipca 1986   

27 lipca: Bertold
Doznawszy od wewnątrz oczyszczenia przynosić owoce na wieczność, Garsten, 30 lipca 1978   

1 sierpnia: Alfons Maria de Liguori
Jezus Chrystus -Pasterz wszystkich narodów, Rzym, 27 września 1996   

23 sierpnia: Róża z Limy
Róża z Limy, Lima, 19 lipca 1986   

14 września: Podwyższenie Krzyża Świętego
Krzyż jako drzewo życia, Scheyern, 11 września 1977   

24 września: Rupert
"Miejcie sól w sobie” (Mk 9,50) - Wyzwanie rzucone przez św. Ruperta, Ratyzbona, 3 listopada 1995   

27 września: Wincenty a Paulo
"Prawdziwa moc uzdrawiania": Człowiek wiary -Wincenty a Paulo, Monachium, 26 kwietnia 1981   

1 października: Teresa od Dzieciątka Jezus
"Droga miłości”, Bad Adelholzen, 1 października 1981   

2 października: Świętych Aniołów Stróżów
"Niezdolność do myślenia o aniołach”, 1 października 1977   

4 października: Franciszek z Asyżu
Franciszek z Asyżu, październik 1976   
Franciszek z Asyżu -troska o Boże stworzenie,

6 października 1979   
"Wstąpienie na spotkanie z Bogiem", La Verna, 17 września 1988   

5 października: Anna Schäffer
Pomagać człowiekowi uczyć się cierpienia i jego akceptacji, Rzym, 6 marca 1999   

16 października: Jadwiga
Szlachetność i godność ubogich: Caritas św. Jadwigi, Monachium, 16 października 1979   

17 października: Ignacy Antiocheński
Miejcie udział w żywej jedności z Chrystusem, Rzym, 17 października 1997   

28 października: Szymon i Juda Tadeusz
"Bóg wzywa do osobistej odpowiedzialności”, Monachium, 28 października 1977   

31 października: Wolfgang z Ratyzbony
Wolfgang z Ratyzbony -europejski święty, Ratyzbona, 26 czerwca 1994   
"Biada nam, jeśli Ewangelia nie będzie głoszona!", Ratyzbona, 31 października 2001   

1 listopada: Wszystkich Świętych
Uczyć się od wielkiej miłości Boga, Monachium, 31 października 1981   
Wszyscy Święci - U stóp Bazyliki Świętego Piotra, 1 listopada 1995   

3 listopada: Rupert Mayer
"Ojciec Rupert Mayer - świadek prawdy”, Monachium, 2 maja 1987   

6 listopada: Leonard
Żyć w rękach Boga, Bad Tölz, 6 listopada 1978   

15 listopada: Albert Wielki
Dążenie do całej prawdy: Chrześcijański uczony Albert Wielki, Kolonia, 21 września 1980   

19 listopada: Elżbieta z Turyngii
Elżbieta, Monachium, 2 grudnia 1981   

20 listopada: Korbinian
Korbinian, Fryzynga, 19 listopada 1977   
Szukać i znaleźć Boga: Droga św. Korbiniana do Bawarii, Fryzynga, 18 listopada 1978   
Pozostają tylko modlitwa i miłość, Fryzynga, 17 listopada 1979   

22 listopada: Cecylia
"Pieśń wiary", Monachium, 22 listopada 1978   
Cecylia, Rzym, 22 listopada 1996   

23 listopada: Klemens Rzymski
"Zdolność wewnętrznego widzenia", Velletri, 23 listopada 1996   


CZĘŚĆ F
SZCZEGÓLNE OKAZJE

Kongresy, konferencje, zebrania
Uczta i dzieło miłości, Monachium, 4 sierpnia 1960   
Eucharystyczny Pan, Jego Matka i Jego Kościół, Monachium, 5 sierpnia 1960   
Weekend -"Dzień Pański”, Monachium, 6 sierpnia 1960   
Przenikanie się jedności i żywej różnorodności, Monachium, 25 lutego 1978   
Wiara jest współwierzeniem z Kościołem, Monachium, 12 listopada 1979   
Etos dziennikarza, Monachium, 29 października 1980   
Agape -"Czas komunikacji", Monachium, 29 października 1980   
Żyć matczynością Kościoła, Monachium, 4 grudnia 1980   
Kościół uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, Lourdes, 23 lipca 1981   
"Zaufać życiu, ponieważ Bóg przeżywa je z nami", Monachium, 4 lipca 1984   
Bóg chce i potrzebuje każdego człowieka, Monachium, 5 lipca 1984   
Chleb powszedni i chleb eucharystyczny, Benewent, 2 czerwca 2002   

Przemówienia radiowe i telewizyjne
Udać się na poszukiwanie, 6 sierpnia 1977   
Gra i życie - z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej, 3 czerwca 1978   
Z ducha głębokiej czci, 3 lutego 1979   
"Odkupienie człowieka" - Pierwsza encyklika Jana Pawła II, 7 kwietnia 1979   
Móc odpocząć, 4 sierpnia 1979   
Poszukiwanie prawdziwego życia, 2 sierpnia 1980   
Świat potrzebuje Bożego miłosierdzia, 7 lutego 1981   
Czystość serca - mur obronny przeciwko przemocy, 4 kwietnia 1981   
Pokój, 3 października 1981   
Porcjunkula - co oznacza odpust, 3 sierpnia 1996   

Drukowane słowa
Jedność słowa i sakramentu, rec. do: Otto Semmelroth SJ, Wirkendes Wort. Zur Theologie der Verkündigung [Skuteczne Słowo. O teologii przepowiadania], Frankfurt 1962   
Przedmowa do: Brevier des Alltags. Meditationen und Gebete aus 20 christlichen Jahrhunderten [Brewiarz codzienności.
Medytacje i modlitwy z 20 chrześcijańskich stuleci],
wybrane przez Wilhelma i Fulvię von Hahn, Pfaffenhofen / Ilm 1966   
"Cenna pomoc w przepowiadaniu", Słowa pozdrowienia
z okazji 30. rocznika czasopisma "Der Prediger und Katechet", Monachium 1978   

Podróże i pielgrzymki 
Pojednanie, którego wszyscy oczekujemy, Rzym, 24 maja 1983   
"Wkroczyć w cień Piotra", Rzym, 17 lutego 1984   
Wspólnie wierzyć w pokorze, Rzym, 7 września 1989   
Wiara i miłość prowadzą do poznania, Le Barroux, 24 września 1995   
"Przymnóż nam wiary!" (Łk 17,5), Rzym, 13 listopada 1995   
"Prawdziwe powołanie Kościoła”, Rzym, 30 maja 1996   
Krzyż jako środek zbawienia, Velletri, 18 października 1997   
Jeśli sam Bóg nie prowadzi, Wrocław, 27 października 2000   
"Wypłyńcie na głębię..." Altötting, 2 czerwca 2001

Święta i jubileusze
Rybak ludzi w służbie Kościoła, Ahldorf/Horb, 4 lipca 1976   
Godność każdego człowieka, Monachium, 3 listopada 1977   
Przeistoczenie -"centrum Mszy świętej", Fryzynga,13 listopada 1977   
O etyce informacji, Monachium, 15 listopada 1977   
"Chodzimy do kamiennego kościoła, aby wejść
w żywy Kościół”, Wiener Neustadt, 27 marca 1979   
Wizja przyszłego Miasta: Zasadnicze podstawy chrześcijaństwa, Ettal, 28 kwietnia 1980   
"Patrzeć na Ukrzyżowanego", Schwarzenfeld, 26 sierpnia 1984   
"Powierzyć naszą pracę w Boże ręce”,
Montecastrilli, 26 kwietnia 1986   
"Tylko we wspólnej wierze możemy znaleźć Boga...”, Flintsbach am Inn, 11 maja 1986   
Apostolstwo obecności i czynu, Rzym, 2 maja 1991   
Ponownie nauczyć się żyć właściwie z siły wiary, Ratyzbona, 6 października 2002   

Zlecenia i wprowadzenia w urząd
"Duch działa właśnie w codziennej służbie", Monachium, 18 czerwca 1977   
"Będziesz Piotrem", Monachium, 10 września 1978   
Habemus Papam: Ioannem Paulum II, Monachium, 22 października 1978   
Modlitwa całego Kościoła,
Monachium, 29 października 1978   
Służba w policji to służba dla prawa, Monachium, 8 maja 1979   
Poszukiwanie oblicza Pana,
Rosano, 27 października 1985   

Sakrament bierzmowania
"Wezmę cię za rękę", Monachium, 21 maja 1979   
Znaleźć drogę do życia, Tittmoning, 17 lipca 1980   
Bierzmowanie jest dniem zasiewu, Wasserburg am Inn, 19 lipca 1981   
"Wybierz życie", 1982   

Święcenia diakonatu
Dziesięć przykazań - drogowskazy do miłości, Monachium, 15 lutego 1981   
"Czy jesteś gotów?", Rzym, 7 czerwca 1994   
Służba liturgii, słowa i miłości, Rzym, 7 października 1999   

Święcenia prezbiteratu
"Pójdź za mną - zostaw - głoś!", Rzym, 10 października 1989   
Stać się otwartym na działanie Chrystusa, Schwarzenfeld, 19 sierpnia 1995   
Nie nazywam was moimi sługami, ale przyjaciółmi, Rzym, 10 października 1996   

Święcenia biskupie
Być prawdziwie świadkiem Chrystusa, Neapol, 8 września 2004   

Poświęcenie kościoła
"Jesteście Bożą budowlą!" (1 Kor 3,9), Ottobrunn, 2 października 1977   
Wejść na Drzewo krzyża, aby jak Zacheusz zobaczyć Boga, Monachium, 23 października 1977   
Kościół - matka, ziemia ojczysta i znak Nowego Miasta, Baldham, 30 września 1979   
Nabożeństwa błagalne i dziękczynne
"Miłujcie się wzajemnie" (J 15,17), Monachium, 15 maja 1981   
"Nasz Odkupiciel żyje, ma twarz i imię: Jezus Chrystus”, Rzym, 28 września 2004  

Requien
"Człowiek wiary", Msza żałobna za papieża Pawła VI, Monachium, 10 sierpnia 1978   
"Pokazano nam go tylko, a nie dano”, Msza żałobna za Jana Pawła I, Monachium, 6 października 1978   
"Zawierzamy Twoją duszę Matce Bożej, Twojej Matce, która prowadziła Cię każdego dnia”, Msza żałobna za Jana Pawła II, Rzym, 8 kwietnia 2005   


DODATEK

Od wydawcy   
I. Uwagi do "Opera omnia"  
II. Uwagi do tomu XIV   
Część A: Okres Bożego Narodzenia   
Część B: Okres Wielkanocy   
Część C: Rok kościelny i święta Pańskie   
Część D: Maryja   
Część E: Święta Pańskie i świętych   
Część F: Szczególne okazje   

Informacje bibliograficzne   
Część A: Okres Bożego Narodzenia   
Część B: Okres Wielkanocy   
Część C: Rok kościelny i święta Pańskie   
Część D: Maryja   
Część E: Święta Pańskie i świętych   
Część F: Szczególne okazje   

Wykaz literatury   
I. Źródła   
II. Literatura drugorzędna   

Cytaty z Pisma   
Stary Testament    
Nowy Testament    

Indeks osobowy   

Kazania opublikowane dotąd w JROO   

 • Wydawca:Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
 • Autor:kard. Joseph Ratzinger
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: twarda
 • Ilość stron: 776
 • Wymiar: 150x220 mm
 • EAN:9788380618060
 • ISBN: 978-83-8061-806-0
 • Data: 2020-06-25
 • ID: 472389
Przesyłka Krajowa:

Poczta Polska - odbiór w placówce pocztowej

Czas transportu** 2-3 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,90 8,90 7,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,90 8,90 7,90 gratis!
Pobranie 12,90 11,90 10,90 gratis!

KURIER Pocztex – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 10,90 9,90 8,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 10,90 9,90 8,90 gratis!
Pobranie 13,90 11,90 10,90 gratis!

ORLEN Paczka – odbiór w punkcie

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,70 8,70 8,70 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,70 8,70 8,70 gratis!
Pobranie*** 11,70 10,70 10,70 gratis!

Paczkomaty 24/7 InPost

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149,99 od 150 od 240 od 299
Przelew 12,90 12,90 12,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 12,90 12,90 12,90 gratis!
Pobranie 13,90 13,90 13,90 gratis!

Przesyłka kurierska INPOST – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 12,90 12,90 12,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 12,90 12,90 12,90 gratis!
Pobranie 13,90 13,90 13,90 gratis!

Przesyłka kurierska GLS – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 19,90 19,90 19,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 19,90 19,90 19,90 gratis!
Pobranie 21,90 21,90 21,90 gratis!
Przesyłka Zagraniczna:
Poczta Polska przesyłka zagraniczna
Czas transportu** 6-7 dni robocze
Karta wyliczany automatycznie
* Koszt dostawy wg wartości zamówionych towarów (ceny brutto w PLN)
** UWAGA: Całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasu potrzebnego na skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej (oznaczony przy każdym produkcie - wyślemy w czasie: 24 h, 48 h, 2-4 dni, 3-5 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni) i czasu potrzebnego firmie pocztowej lub kurierskiej na dostarczenie przesyłki do nabywcy (czas transportu podany w tabeli). Podane informacje o czasie realizacji liczone są w dniach roboczych.
Koszt dostawy na paragonie/fakturze zostanie wliczony proporcjonalnie do cen towarów.
*** Płatność za pobraniem do 400 zł

Czas realizacji zamówienia
=
skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej
+
czas transportu przez pocztę lub kuriera
Inni Klienci kupili również
Tytuły tego samego autora
Podobne produkty