1. Gloria24.pl
  2. Wydawcy
  3. Ignatianum

Wydawnictwo Ignatianum

Lista publikacji wydanych przez wydawnictwo Ignatianum

Pozycje 1 do 28 z 50
Inwentarz Archiwum Prowincji Polski - okładka książki
Ignatianum Ludwik Grzebień SJ 43.79 zł 64.00 zł
Świat kobiet w Czechach i w Polsce - okładka książki
Ignatianum Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha (red.) 93.60 zł 96.00 zł
Po człowieku? Między kryzysem a - okładka książki
Ignatianum Markus Lipowicz (red.) 38.31 zł 56.00 zł
Adversus Nationes. Księgi I-II - okładka książki
Ignatianum Arnobiusz z Sicca 36.65 zł 53.55 zł
Postprawda. Spojrzenie krytyczne - okładka książki
Ignatianum 40.38 zł 59.00 zł
Etyka a problem nihilizmu - okładka książki
Ignatianum Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez 38.80 zł 56.70 zł
Wartości. Kultura. Humanistyka. - okładka książki
Ignatianum Jerzy W. Gałkowski, Stanisław K. Gałkowski 26.41 zł 37.80 zł
Portfolio w kształceniu nauczycieli - okładka książki
Ignatianum Maria Szymańska 40.23 zł 58.80 zł
Efektywność resocjalizacji w salezjańskich... - okładka książki
Ignatianum Bogdan Stańkowski 32.84 zł 48.00 zł
Wiedza rodziców o wychowaniu swoich - okładka książki
Ignatianum Marian Śnieżyński 27.25 zł 39.00 zł
Seksualne wykorzystywanie małoletnich - okładka książki
Ignatianum Adam Żak SJ (red.), Ewa Kusz (red.) 26.69 zł 39.00 zł
Polifonia przemocy. Głosy z Kolumbii - okładka książki
Ignatianum Andrzej Sarnacki 36.65 zł 53.55 zł
Pedagogika świadectwa - okładka książki
Ignatianum Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN 37.63 zł 55.00 zł
Animacja synergiczności działań - okładka książki
Ignatianum Krystyna Duraj-Nowakowa, Jarosław Charchuła, Ewa Sowa-Behtane 42.43 zł
Nauczyciele. Szkice portretów uczonych - okładka książki
Ignatianum Anna Królikowska, Joanna Falkowska (red.) 37.63 zł 55.00 zł
Wyzwania integracji społecznej - okładka książki
Ignatianum Stefan Frydrychowicz (red.) 32.14 zł 46.00 zł
W kręgu dawnej polszczyzny V - okładka książki
Ignatianum praca zbiorowa 35.22 zł 50.40 zł
Sploty: Przepływy, architek(s)tury, - okładka książki
Ignatianum Bogusława Bodzioch-Bryła 67.74 zł 99.00 zł
Dobra kultury w cyberprzestrzeni. - okładka książki
Ignatianum Kinga Sorkowska-Cieślak (red.) 24.19 zł 34.00 zł