1. Gloria24.pl
  2. Wydawcy
  3. Ignatianum

Wydawnictwo Ignatianum

Lista publikacji wydanych przez wydawnictwo Ignatianum

Pozycje 1 do 28 z 49
Metafizyka istnienia człowieka - okładka książki
Ignatianum Piotr S. Mazur 26.16 zł 36.00 zł
Adversus Nationes. Księgi I-II - okładka książki
Ignatianum Arnobiusz z Sicca 36.65 zł 53.55 zł
Etyka a fenomen życia - okładka książki
Ignatianum Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez 34.24 zł 49.00 zł
Świat kobiet w Czechach i w Polsce - okładka książki
Ignatianum Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha (red.) 93.60 zł 96.00 zł
Ulepszanie człowieka. Fikcja czy - okładka książki
Ignatianum Grzegorz Hołub 37.74 zł 54.00 zł
Po człowieku? Między kryzysem a - okładka książki
Ignatianum Markus Lipowicz (red.) 39.12 zł 56.00 zł
Etyka a problem nihilizmu - okładka książki
Ignatianum Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez 38.80 zł 56.70 zł
Wartości. Kultura. Humanistyka. - okładka książki
Ignatianum Jerzy W. Gałkowski, Stanisław K. Gałkowski 25.88 zł 37.80 zł
Portfolio w kształceniu nauczycieli - okładka książki
Ignatianum Maria Szymańska 40.23 zł 58.80 zł
W kręgu dyskursów biblijnych. Różne - okładka książki
Ignatianum Renata Jasnos, Marek Baraniak, Andrzej Mrozek 27.38 zł 40.00 zł
Pedagogika świadectwa - okładka książki
Ignatianum Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN 37.63 zł 55.00 zł
Polifonia przemocy. Głosy z Kolumbii - okładka książki
Ignatianum Andrzej Sarnacki 36.65 zł 53.55 zł
Animacja synergiczności działań - okładka książki
Ignatianum Krystyna Duraj-Nowakowa, Jarosław Charchuła, Ewa Sowa-Behtane 42.43 zł
Wyzwania integracji społecznej - okładka książki
Ignatianum Stefan Frydrychowicz (red.) 32.14 zł 46.00 zł
W kręgu dawnej polszczyzny V - okładka książki
Ignatianum praca zbiorowa 35.22 zł 50.40 zł
Dobra kultury w cyberprzestrzeni. - okładka książki
Ignatianum Kinga Sorkowska-Cieślak (red.) 24.19 zł 34.00 zł
Engineering Youth. The Evantropian - okładka książki
Ignatianum Anna Bugajska 40.23 zł 58.80 zł
Sploty: Przepływy, architek(s)tury, - okładka książki
Ignatianum Bogusława Bodzioch-Bryła 67.74 zł 99.00 zł
W kręgu dawnej polszczyzny VI - okładka książki
Ignatianum praca zbiorowa 35.22 zł 50.40 zł
Ulepszanie człowieka. Perspektywa - okładka książki
Ignatianum Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński (red.)
Nurty etyki. Od starożytności do - okładka książki
Ignatianum ks. Władysław Zuziak