1. Gloria24.pl
  2. Wydawcy
  3. Ignatianum

Wydawnictwo Ignatianum

Lista publikacji wydanych przez wydawnictwo Ignatianum

Pozycje 1 do 28 z 51
Adversus Nationes. Księgi I-II - okładka książki
Ignatianum Arnobiusz z Sicca 36.65 zł 53.55 zł
Etyka a fenomen życia - okładka książki
Ignatianum Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez 30.62 zł 49.00 zł
Świat kobiet w Czechach i w Polsce - okładka książki
Ignatianum Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha (red.) 93.60 zł 96.00 zł
Ulepszanie człowieka. Fikcja czy - okładka książki
Ignatianum Grzegorz Hołub 37.74 zł 54.00 zł
Portfolio w kształceniu nauczycieli - okładka książki
Ignatianum Maria Szymańska 36.75 zł 58.80 zł
Etyka a problem nihilizmu - okładka książki
Ignatianum Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez 38.80 zł 56.70 zł
Wartości. Kultura. Humanistyka. - okładka książki
Ignatianum Jerzy W. Gałkowski, Stanisław K. Gałkowski 25.88 zł 37.80 zł
Ryty katechumenatu w okresie późnego - okładka książki
Ignatianum Anna Grzywa 35.64 zł 50.99 zł
Środowisko wychowawcze domu rodzinnego - okładka książki
Ignatianum Marta Komorowska-Pudło 50.62 zł 72.45 zł
W kręgu dyskursów biblijnych. Różne - okładka książki
Ignatianum Renata Jasnos, Marek Baraniak, Andrzej Mrozek 26.01 zł 40.00 zł
Pedagogika świadectwa - okładka książki
Ignatianum Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN 37.63 zł 55.00 zł
Polifonia przemocy. Głosy z Kolumbii - okładka książki
Ignatianum Andrzej Sarnacki 36.65 zł 53.55 zł
Animacja synergiczności działań - okładka książki
Ignatianum Krystyna Duraj-Nowakowa, Jarosław Charchuła, Ewa Sowa-Behtane 39.15 zł 62.00 zł
Wybrane metody jakościowe w badaniach - okładka książki
Ignatianum Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska 40.53 zł 58.00 zł
Badania w działaniu w praktyce - okładka książki
Ignatianum Maria Szymańska, Magdalena Ciechowska, Katarzyna Pieróg, Sylwia Gołąb 33.54 zł 48.00 zł
Ekonomia polityczna ratingu kredytowego - okładka książki
Ignatianum Alicja Malewska 40.23 zł 58.80 zł
Ulepszanie człowieka. Perspektywa - okładka książki
Ignatianum Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński (red.)
Metafizyka istnienia człowieka - okładka książki
Ignatianum Piotr S. Mazur
Po człowieku? Między kryzysem a - okładka książki
Ignatianum Markus Lipowicz (red.)
Nurty etyki. Od starożytności do - okładka książki
Ignatianum ks. Władysław Zuziak