1. Gloria24.pl
  2. Lista autorów
  3. bp Grzegorz Ryś

Biskup Grzegorz Ryś Książki

bp Grzegorz Ryś - zdjęcie autora

Bp. Grzegorz Ryś – książki, przez które poznajemy autora i Boga

Dobry pasterz dba o swoje owce, dobry ojciec - o dzieci a dobry kapłan troszczy się o powierzonych mu wiernych. Pismo Święte mówi o owcach, które idą za głosem kogoś, kogo znają, nie zaufają obcym. Tak było w diecezji krakowskiej, w której do niedawna posługiwał ks. bp. Grzegorz Ryś. Na Msze Święte, którym przewodniczył, na rekolekcje, które prowadził przybywały tłumy. Często po takich spotkaniach ludzie, zwłaszcza młodzi, szukali miejsc, gdzie można kupić jego książki. Grzegorz Ryś napisał ich naprawdę sporo – wartościowych, ciekawych, rzetelnych i czasem zabawnych publikacji.

Życiorys Biskupa Grzegorza Rysia

Ksiądz Biskup Grzegorz Ryś urodził się w Krakowie, w 1964 roku. Po zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie a po sześciu latach studiów przygotowujących do kapłaństwa, został wyświęcony przez kardynała Franciszka Macharskiego. Został wikarym w Kętach, jednak po roku wrócił do Krakowa i podjął dalsze studia. Komentował pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w Polskim Radiu i Telewizji, był też Kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu. Zamiłowanie do nauki już wówczas owocowało ciekawymi przemyśleniami, które miał ksiądz Grzegorz Ryś. Książki, jakie potem z nich powstawały, bardzo szybko rozchodziły się wśród czytelników – tych wierzących i tych poszukujących. W 2011 roku, papież Benedykt XVI, mianował księdza Rysia biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Pełnił tę funkcję do 2017 roku, kiedy kolejny papież – Franciszek – mianował go arcybiskupem i Metropolitą Łódzkim.

Wyjątkowość tego kapłana polega na jego otwartości i umiejętności nawiązania dialogu z wiernymi. Wiedza teologiczno – historyczna, jaką posiada, czyni jego publikacje ciekawymi. Poczucie humoru i inteligentny żart, ułatwiają zrozumienie czasem trudnych lub mniej ciekawych treści. Radykalne podejście do podstaw wiary – tym charakteryzuje się abp Ryś. Książki, które pisze, zmuszają czytelników do refleksji i zmiany swojego postępowania. Te cechy obrazuje sytuacja z Mszy Świętej, na której biskup Ryś udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania. Zapytał wówczas: Kto chce przyjąć dziś Ducha Świętego? Ręka do góry! Żadna ręka się nie podniosła. No to idziemy do domu. – powiedział biskup. Wyjaśnił, na czym polega istota jego pytania i bierzmowania i za drugim razem już zobaczył las rąk.

Publikacje takie, jak Moc Słowa, Moc Wiary, Wiara z lewej, prawej i Bożej strony... czy Modlitwa, post, jałmużna to tylko niektóre jego książki. Bp. Ryś pisze w ciekawy i rzetelny sposób, okraszając całość nutką humoru. Jego publikacje wydają się być obowiązkowe dla osób, chcących pogłębiać swoją wiarę i wiedzę religijną. Autor opiera się mocno na Piśmie Świętym, dogmatach, o jakich naucza Kościół ale robi to z niezwykłym wyczuciem tematu i smakiem. Lektura takich publikacji nie pozostawia nas obojętnymi na treść książek i motywuje do radykalnych zmian w swoim życiu.

Pozycje 1 do 28 z 60
Piąta Ewangelia. Daj się poprowadzić - okładka książki
Rafael bp Grzegorz Ryś 35.93 zł
Wiara z lewej prawej i bożej strony - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 24.72 zł
Skandal miłosierdzia. Rozważania - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 21.19 zł
Moc słowa - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 27.79 zł
Drogi światła - okładka książki
eSPe bp Grzegorz Ryś 18.28 zł
Drogi krzyżowe 2007-2012. PAKIET - okładka książki
eSPe bp Grzegorz Ryś 19.36 zł
Moc nadziei - okładka książki
Wydawnictwo św. Stanisława BM bp Grzegorz Ryś 25.68 zł
Brat Albert. Inspiracja - okładka książki
eSPe bp Grzegorz Ryś 22.59 zł
Ecclesia semper reformanda. Kryzysy - okładka książki
Societas Vistulana bp Grzegorz Ryś, Tomasz Gałuszka OP, Tomasz Graff (red.) 27.40 zł
W Kościele jest miejsce dla wszystkich - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 26.55 zł
Celibat - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 21.28 zł
Ecce Homo - okładka książki
eSPe bp Grzegorz Ryś 15.47 zł
Weź i słuchaj. O Piśmie, które - okładka książki
Wydawnictwo M bp Grzegorz Ryś 29.67 zł
Czy Kościół ma sens? - okładka książki
Wydawnictwo M bp Grzegorz Ryś 25.42 zł
Czas zbawienia. Liturgia w codzienności - okładka książki
Wydawnictwo M bp Grzegorz Ryś 25.42 zł
Inkwizycja - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 27.18 zł
Koronowana Służebnica - okładka książki
Paulinianum bp Grzegorz Ryś 25.31 zł
Stworzeni na nowo - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 21.28 zł
Mandatum. To czyńcie na moją pamiątkę - okładka książki
eSPe bp Grzegorz Ryś 9.72 zł
Moc wolności - okładka książki
WAM bp Grzegorz Ryś 29.03 zł
Mistrzowie drugiego planu. O postaciach - okładka książki
Wydawnictwo Świętego Wojciecha bp Grzegorz Ryś 33.25 zł