Papież Franciszek Książki

Franciszek – papież wielu kontrastów

Przełomowy, skrajnie chrześcijański, bliski najuboższym, na nasze czasy - takie określenia odnoszą się do nikogo innego, jak do papieża Franciszka. Na czym polega fenomen Jose Bergoglio, czyli papieża Franciszka? Co ma do przekazania dzisiejszemu człowiekowi, Kościołowi i światu Papież Franciszek? Książki, które pisze, dają wiele odpowiedzi na pytania o jego pontyfikat.

Miłosierdzie to imię Boga. Czy znasz to imię?

Życiorys papieża Franciszka jest bogaty w doświadczenia i miejsca, w których posługiwał. Ojciec Święty, jeszcze w czasie pracy w Ameryce Południowej, okazywał wiele miłości i troski ubogim. Biedni ze slumsów, kryminaliści, prostytutki mogli liczyć na jego pomoc. O ile inni ubodzy byli tolerowani przez władze kościelne, o tyle relacja papieża do wyznawców islamu wzbudza kontrowersje. Jako Papież Miłosierdzia nie może działać inaczej niż tak, jak nauczał nasz Mistrz z Nazaretu. Książka papieża Franciszka Miłosierdzie to imię Boga, to mocne przesłanie na nasze czasy.

Papież jezuita to człowiek wielu paradoksów. Od wielu lat żyje tylko z jednym płucem i ma trudności z chodzeniem. Nosi swój biskupi, srebrny krzyż, zamiast złotego, papieskiego. Dodatkowo – złamał watykańską tradycję i zamiast w papieskich apartamentach, mieszka w Domu św. Marty. Jakby tego był mało, pozwala sobie na prywatne telefony do osób, które...piszą do niego listy. Z całego świata. Czy to, co robi jest przewinieniem, czy zasługą, każdy z nas dobrze widzi.

Książki papieża Franciszka – źródło wiedzy o tym, co długo ukrywano

Nauczanie Ojca Świętego Franciszka odnośnie społeczeństwa i rodziny rodziny wzbudza równie mieszane uczucia, co jego codzienne pomysły. Encyklika papieża Franciszka - Evangelii Gaudium - porusza między innymi te tematy. Czy proponowane przez Ojca Świętego treści, to tylko jego pomysły? Wybrany przez kolegium kardynałów, pod natchnieniem Ducha Świętego, działa z Bożą mocą. Kard. Krajewski powiedział kiedyś zdanie, które podsumowuje stosunek duchowieństwa do ich zwierzchnika: Dlaczego duchowni nie lubią papieża Franciszka? Ponieważ robi to, co zrobiłby dziś Jezus.

Encyklika Franciszka – kilka tomów duchowego testamentu papieża.

Najnowsza książka papieża Franciszka, Kościół ubogich, ukazuje jego aktualne podejście do Kościoła. Ważne, by nie dać się zwieść pozornej niezgodności jego działania z Bożym Słowem i wolą Pana Boga. Chrystus umarł na drzewie hańby, na krzyżu, jako złoczyńca, przebywał z grzesznikami, pijakami i prostytutkami. Pochodził z Nazaretu, skąd nic dobrego nie mogło wyjść. I, jako Syn Boży Zbawił świat.

Pozycje 1 do 28 z 106
Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej - okładka książki
Rafael Franciszek, Austen Ivereigh 6.42 zł
Święty Jan Paweł II Wielki - okładka książki
Esprit Franciszek, Luigi Maria Epicoco 26.16 zł
Chciałbym Kościoła ubogiego dla - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 7.28 zł
Bulla Misericordiae Vultus - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 2.38 zł
Adhortacja apostolska Amoris laetitia - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 15.23 zł
O życiu konsekrowanym - okładka książki
Homo Dei Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek 11.92 zł
Błogosławieni miłosierni. Słowa - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 8.42 zł
Proszę, dziękuję, przepraszam - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 3.17 zł
Dzielenie się mądrością czasu - okładka książki
WAM Franciszek 28.23 zł
Siła powołania. O życiu konsekrowanym - okładka książki
Wydawnictwo Świętego Wojciecha Franciszek, Fernando Prado CMF 17.46 zł
Laudato Si. Encyklika poświęcona - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 18.56 zł
Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele - okładka książki
WAM Franciszek, Dominique Wolton 32.76 zł
Encyklika Lumen fidei - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 9.04 zł
Christus vivit. Adhortacja apostolska - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 11.42 zł
Rodzina uratuje świat - okładka książki
Instytut Globalizacji Franciszek 26.14 zł
Perełka 253. Trwaj w Chrystusie! - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 3.98 zł
List apostolski Misericordia et - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 2.38 zł
List Apostolski Misericordia et - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 5.10 zł
Adhortacja Christus Vivit. Do młodych - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 7.99 zł
O modlitwie. Medytacje Ojca Św. - okładka książki
Wydawnictwo AA Franciszek (papież) 10.75 zł
Przemówienia papieża Franciszka - okładka książki
Wydawnictwo Gotów Franciszek 10.65 zł
Fratelli tutti - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 9.42 zł
Gaudete et exsultate. Adhortacja - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 10.95 zł