Papież Franciszek Książki

Franciszek – papież wielu kontrastów

Przełomowy, skrajnie chrześcijański, bliski najuboższym, na nasze czasy - takie określenia odnoszą się do nikogo innego, jak do papieża Franciszka. Na czym polega fenomen Jose Bergoglio, czyli papieża Franciszka? Co ma do przekazania dzisiejszemu człowiekowi, Kościołowi i światu Papież Franciszek? Książki, które pisze, dają wiele odpowiedzi na pytania o jego pontyfikat.

Miłosierdzie to imię Boga. Czy znasz to imię?

Życiorys papieża Franciszka jest bogaty w doświadczenia i miejsca, w których posługiwał. Ojciec Święty, jeszcze w czasie pracy w Ameryce Południowej, okazywał wiele miłości i troski ubogim. Biedni ze slumsów, kryminaliści, prostytutki mogli liczyć na jego pomoc. O ile inni ubodzy byli tolerowani przez władze kościelne, o tyle relacja papieża do wyznawców islamu wzbudza kontrowersje. Jako Papież Miłosierdzia nie może działać inaczej niż tak, jak nauczał nasz Mistrz z Nazaretu. Książka papieża Franciszka Miłosierdzie to imię Boga, to mocne przesłanie na nasze czasy.

Papież jezuita to człowiek wielu paradoksów. Od wielu lat żyje tylko z jednym płucem i ma trudności z chodzeniem. Nosi swój biskupi, srebrny krzyż, zamiast złotego, papieskiego. Dodatkowo – złamał watykańską tradycję i zamiast w papieskich apartamentach, mieszka w Domu św. Marty. Jakby tego był mało, pozwala sobie na prywatne telefony do osób, które...piszą do niego listy. Z całego świata. Czy to, co robi jest przewinieniem, czy zasługą, każdy z nas dobrze widzi.

Książki papieża Franciszka – źródło wiedzy o tym, co długo ukrywano

Nauczanie Ojca Świętego Franciszka odnośnie społeczeństwa i rodziny rodziny wzbudza równie mieszane uczucia, co jego codzienne pomysły. Encyklika papieża Franciszka - Evangelii Gaudium - porusza między innymi te tematy. Czy proponowane przez Ojca Świętego treści, to tylko jego pomysły? Wybrany przez kolegium kardynałów, pod natchnieniem Ducha Świętego, działa z Bożą mocą. Kard. Krajewski powiedział kiedyś zdanie, które podsumowuje stosunek duchowieństwa do ich zwierzchnika: Dlaczego duchowni nie lubią papieża Franciszka? Ponieważ robi to, co zrobiłby dziś Jezus.

Encyklika Franciszka – kilka tomów duchowego testamentu papieża.

Najnowsza książka papieża Franciszka, Kościół ubogich, ukazuje jego aktualne podejście do Kościoła. Ważne, by nie dać się zwieść pozornej niezgodności jego działania z Bożym Słowem i wolą Pana Boga. Chrystus umarł na drzewie hańby, na krzyżu, jako złoczyńca, przebywał z grzesznikami, pijakami i prostytutkami. Pochodził z Nazaretu, skąd nic dobrego nie mogło wyjść. I, jako Syn Boży Zbawił świat.

Pozycje 1 do 28 z 36
Chciałbym Kościoła ubogiego dla - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 7.28 zł 9.95 zł
Miłosierdzie to imię Boga - okładka książki
ZNAK Franciszek 24.89 zł 29.90 zł
O życiu konsekrowanym - okładka książki
Homo Dei Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek 11.92 zł 15.00 zł
Przewodnik duchowy - Ojciec Święty - okładka książki
Wydawnictwo AA Franciszek 15.32 zł 19.90 zł
Tryptyk o wierze - okładka książki
Wydawnictwo M Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek 21.46 zł 29.90 zł
Kościół miłosierdzia - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 19.86 zł 24.95 zł
Evangelii gaudium. Adhortacja apostolska - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 11.66 zł 12.00 zł
Encyklika Lumen Fidei. O wierze - okładka książki
Wydawnictwo AA Franciszek 3.01 zł 3.90 zł
Nie bój się Drogi! - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 15.89 zł 24.95 zł
Zepsucie i grzech - okładka książki
Esprit Franciszek 9.69 zł 14.90 zł
O modlitwie. Medytacje Ojca Św. - okładka książki
Wydawnictwo AA Franciszek (papież) 7.63 zł 9.90 zł
Mama, czyli Maryja - okładka książki
Wydawnictwo Księży Marianów Franciszek 3.58 zł 4.90 zł
Myśli - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 1.56 zł 3.95 zł
Miłość jest łagodna - okładka książki
Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Franciszek 15.15 zł 20.00 zł
Encyklika Laudato Si. W trosce - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 6.60 zł 8.00 zł
Prawdziwa władza jest służbą - okładka książki
Esprit Franciszek 25.55 zł 39.90 zł
Encyklika Laudato Si. W trosce - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 4.66 zł 19.90 zł
Laudato Si. Encyklika poświęcona - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 5.64 zł 6.80 zł
7 x 7 o sakramentach i darach Ducha - okładka książki
W Drodze Franciszek 14.05 zł 15.00 zł
Radość spotkania - okładka książki
Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Franciszek 3.65 zł 5.00 zł
Modlitwy z Papieżem Franciszkiem - okładka książki
eSPe Franciszek 7.19 zł 9.90 zł
List apostolski z okazji Roku Życia - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 2.66 zł 3.90 zł