Papież Franciszek Książki - str. 2

Franciszek – papież wielu kontrastów

Przełomowy, skrajnie chrześcijański, bliski najuboższym, na nasze czasy - takie określenia odnoszą się do nikogo innego, jak do papieża Franciszka. Na czym polega fenomen Jose Bergoglio, czyli papieża Franciszka? Co ma do przekazania dzisiejszemu człowiekowi, Kościołowi i światu Papież Franciszek? Książki, które pisze, dają wiele odpowiedzi na pytania o jego pontyfikat.

Miłosierdzie to imię Boga. Czy znasz to imię?

Życiorys papieża Franciszka jest bogaty w doświadczenia i miejsca, w których posługiwał. Ojciec Święty, jeszcze w czasie pracy w Ameryce Południowej, okazywał wiele miłości i troski ubogim. Biedni ze slumsów, kryminaliści, prostytutki mogli liczyć na jego pomoc. O ile inni ubodzy byli tolerowani przez władze kościelne, o tyle relacja papieża do wyznawców islamu wzbudza kontrowersje. Jako Papież Miłosierdzia nie może działać inaczej niż tak, jak nauczał nasz Mistrz z Nazaretu. Książka papieża Franciszka Miłosierdzie to imię Boga, to mocne przesłanie na nasze czasy.

Papież jezuita to człowiek wielu paradoksów. Od wielu lat żyje tylko z jednym płucem i ma trudności z chodzeniem. Nosi swój biskupi, srebrny krzyż, zamiast złotego, papieskiego. Dodatkowo – złamał watykańską tradycję i zamiast w papieskich apartamentach, mieszka w Domu św. Marty. Jakby tego był mało, pozwala sobie na prywatne telefony do osób, które...piszą do niego listy. Z całego świata. Czy to, co robi jest przewinieniem, czy zasługą, każdy z nas dobrze widzi.

Książki papieża Franciszka – źródło wiedzy o tym, co długo ukrywano

Nauczanie Ojca Świętego Franciszka odnośnie społeczeństwa i rodziny rodziny wzbudza równie mieszane uczucia, co jego codzienne pomysły. Encyklika papieża Franciszka - Evangelii Gaudium - porusza między innymi te tematy. Czy proponowane przez Ojca Świętego treści, to tylko jego pomysły? Wybrany przez kolegium kardynałów, pod natchnieniem Ducha Świętego, działa z Bożą mocą. Kard. Krajewski powiedział kiedyś zdanie, które podsumowuje stosunek duchowieństwa do ich zwierzchnika: Dlaczego duchowni nie lubią papieża Franciszka? Ponieważ robi to, co zrobiłby dziś Jezus.

Encyklika Franciszka – kilka tomów duchowego testamentu papieża.

Najnowsza książka papieża Franciszka, Kościół ubogich, ukazuje jego aktualne podejście do Kościoła. Ważne, by nie dać się zwieść pozornej niezgodności jego działania z Bożym Słowem i wolą Pana Boga. Chrystus umarł na drzewie hańby, na krzyżu, jako złoczyńca, przebywał z grzesznikami, pijakami i prostytutkami. Pochodził z Nazaretu, skąd nic dobrego nie mogło wyjść. I, jako Syn Boży Zbawił świat.

Pozycje 29 do 56 z 89
Encyklika Lumen fidei - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 6.76 zł 7.99 zł
List Apostolski Misericordia et - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 5.10 zł 5.99 zł
Miłość jest łagodna - okładka książki
Wydawnictwo Świętego Wojciecha Franciszek 14.50 zł 20.00 zł
Christus vivit. Adhortacja apostolska - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 9.05 zł 10.00 zł
Ojcze nasz - okładka książki
ZNAK Franciszek 24.06 zł 29.90 zł
Prawdziwa władza jest służbą - okładka książki
Esprit Franciszek 25.55 zł 39.90 zł
List apostolski Misericordia et - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 2.09 zł 2.50 zł
Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele - okładka książki
WAM Franciszek, Dominique Wolton 27.30 zł 39.90 zł
Przemówienia papieża Franciszka - okładka książki
Wydawnictwo Gotów Franciszek 10.86 zł 14.90 zł
Radość spotkania - okładka książki
Wydawnictwo Świętego Wojciecha Franciszek 3.78 zł 5.00 zł
Adhortacja Apostolska Gaudete et - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 9.71 zł
Christus Vivit - okładka książki
Pallotinum Franciszek 9.85 zł 10.00 zł
Posynodalna. Adhortacja apostolska - okładka książki
Wydawnictwo Gotów Franciszek 7.20 zł 9.90 zł
Gaudete et exsultate. Adhortacja - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 8.27 zł 9.00 zł
Nie dajcie się okraść z nadziei - okładka książki
Gaudium Franciszek 6.49 zł 11.00 zł
Perełka papieska 21. Życiowe drogowskazy - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 4.64 zł
Papież Franciszek do młodych - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 3.26 zł 3.95 zł
List apostolski z okazji Roku Życia - okładka książki
Wydawnictwo M Franciszek 3.40 zł 3.90 zł
Nie bój się spowiedzi! - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 4.05 zł 4.99 zł
Ćwicz się w miłości! - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 4.05 zł 5.00 zł
Adhortacja Christus Vivit. Do młodych - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 10.40 zł
Querida. Amazonia - okładka książki
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM Franciszek 8.97 zł 9.90 zł
Bóg jest z nami! Perełka papieska - okładka książki
Edycja Świętego Pawła Franciszek 3.20 zł 3.50 zł
Querida Amazonia - okładka książki
Pallotinum Franciszek 9.85 zł 10.00 zł