Księgarnia religijna nr 1 w Polsce!

Twój koszyk jest pusty.

Witaj! / Rejestracja Zaloguj

Eseje tomistyczne

Jacek Salij OP

Oceń jako pierwszy

  • Wydawca: W drodze
  • ISBN: 8370333621
  • Format: 123x195
  • Stron: 216
  • Rodzaj okładki: Miękka
Nasza cena:
14,00 zł

Produkt niedostępny

  • Dostawa już od 9,90zł! Więcej
  • Czas realizacji maks.:
    3 dni roboczych (plus 1-2 dni na dostawę)
Opis
Początek i koniec świata", "Mądrość i głupota", "Co to znaczy być człowiekiem wierzącym?", "Jak dzisiaj mówić na temat zbawienia?" "O pochodzeniu władzy od Boga" - to jedynie niektóre z problemów, rozważanych kilka wieków temu przez św. Tomasza z Akwinu, a dzisiaj podjętych w Esejach przez ojca Jacka Salija. Autor pragnie przybliżyć czytelnikom myśl teologiczną Akwinaty, jego zdaniem bowiem Tomasz - teolog wciąż czeka na odkrycie. Eseje nie tylko wskazują tę lukę, ale też próbują, choć w małym stopniu, ją zapełnić
Recenzja

Niewiele jest książek takich jak ta. Przede wszystkim, jest to zbiór esejów napisanych przez teologa, po drugie jest to zbiór esejów teologicznych, po trzecie wreszcie, jest to zbiór tekstów inspirowanych i opartych na teologii św. Tomasza z Akwinu. Przez lata przyzwyczailiśmy się, że św. Tomaszem zajmują się w Polsce filozofowie i jeśli coś dobrego na temat Tomasza czy z inspiracji Tomaszowej jest pisane, są to teksty filozoficzne. Tymczasem tutaj do czynienia mamy z książką tomistyczna i teologiczna zarazem. Jest to zbiór przeznaczony dla tych, których mniej interesuje biografia czy kontekst historyczny i ideowy powstawania teologii Doktora Powszechnego, a chcą się jak najszybciej znaleźć w samym sercu teologicznych problemów, które Tomasz podejmował, a które wciąż nie straciły na aktualności. Język o. Jacka nie stawia sztucznych barier i oporów, tak też każdy dociekliwy czytelnik może przy odrobinie wysiłku pójść za tokiem rozumowania tej książki – a znajdzie w niej prawdziwe teologiczne perełki.

Esej pt. Ontyczny wzór pośrednictwa zbawczego jest chyba jednym z najważniejszych i najbardziej odkrywczych tekstów nie tylko w tym zbiorze, ale i w całej polskiej twórczości teologicznej ostatnich lat. Jego znaczenie może być fundamentalne nie tylko dla eklezjologii czy współczesnej mariologii, nabrzmiałej przedsoborowymi i posoborowymi sporami wokół tytułu Współodkupicielki, ale także dla teologii moralnej i chrześcijańskiej duchowości, która jak się okazuje wzywa nie tylko do posłuszeństwa, ale i do współudziału stworzeń w zbawczym dziele Chrystusa.

Esej Rozwój dogmatów w Kościele katolickim dowodzi, że na długo przed kardynałem Newmanem Kościół wiedział jak ważne jest to, iż historia zbawienia i Objawienie dokonuje się w historii i poprzez historię. Cała grupa esejów dotyczących problemów społecznych rozważanych z perspektywy Tomaszowej dowodzi faktu, iż myśl Doktora Powszechnego cały czas czeka, aż zostanie wprowadzona w dyskurs ze współczesną teorią uprawnień (rights) jako podstawy systemu demokratycznego, ze współczesnymi koncepcjami legitymizacji władzy czy wreszcie tak żywotnym sporem, jak spór o prawo naturalne i stanowione. Z przykrością trzeba powiedzieć, że trzy eseje dotyczące teologii politycznej św. Tomasza z Akwinu zawarte w tym zbiorku są w zasadzie jedynym dostępnym w języku polskim wprowadzeniem w tę część teologii Mistrza z Akwinu.

Eseje zawarte w części Bóg i jego stworzenie nie potrzebują rekomendacji. Niech będzie mi tylko wolno zauważyć, że esej Początek i koniec wszechświata staje w centrum współczesnych sporów obecnych w … fizyce teoretycznej dotyczących początku wszechświata, a najwygodniej byłoby go czytać razem z tekstami S.Hawkinga na temat czasoprzestrzeni zamkniętej, ale bezbrzeżnej. Niech ta wzmianka zachęci do sięgnięcia po książkę o. Jacka wszystkich, którzy na co dzień poruszają się po terenach, na których nikt nigdy nie spodziewałby się spotkać Akwinaty … a jednak.

Sam o. Jacek Salij tak pisał o swojej książce: „Święty Tomasz z Akwinu to jeden z dwóch – wraz ze świętym Augustynem – bezdyskusyjnie najwybitniejszych teologów Kościoła katolickiego. Ale tak się złożyło, że w naszych czasach zajmują się nim przede wszystkim filozofowie. (…) nie zmienia to jednak faktu, że Tomasz był przede wszystkim teologiem, a jego wielkość jako teologa wciąż jeszcze czeka na odkrycie. Ośmieszyłbym się, gdybym próbował komukolwiek sugerować, że celem niniejszej książki jest wypełnienie tej, jakże dotkliwej, luki i przedstawienie św. Tomasza wreszcie w perspektywie jego myśli teologicznej. Ufam jednak, że zawarte w niej teksty dadzą Czytelnikom przynajmniej jakieś pojęcie o tym, jakie skarby teologiczne w jego dziełach się znajdują. A w najśmielszych marzeniach wyobrażam sobie, że – kto wie – może książka ta zostanie przez kogoś odebrana jako realny sygnał, iż teologią św. Tomasza warto się wreszcie zająć poważniej, tak jak ona na to zasługuje”.

Spis treści

Spis treści

Słowo wstępne 

I. Bóg i jego stworzenie

Bóg jako dobro powszechne 

Czy Bóg jest bytem powszechnym? 

Dobro powszechne jako źródło i cel wszelkiego dobra partykularnego 

Miejsce dobra powszechnego w porządku miłości 

Otwarcie stworzenia rozumnego na dobro powszechne 

Początek i koniec świata 

Rozum i wiara wobec pytania o początek świata 

Przesłanie zawarte w prawdzie o początku świata 

Wyłączność wiedzy bożej w odniesieniu do „końca świata” 

Nie sformułowany dylemat w myśli Akwinaty o końcu świata 

Mądrość i głupota 

Mądrość jako poznanie w świetle najgłębszych przyczyn 

Teocentryzm mądrości 

Głupota jako paraliż duszy 

Łatwość i trudność dobra 

Co to jest czynienie dobra? 

Przeszkody stawiane dobru przez naszą grzeszność 

Uniepotrzebnianie się trudu w czynieniu dobra 

II. Wiara i zbawienie

Co to znaczy być człowiekiem wierzącym? 

Wstępne uwagi na temat poznania Boga 

Wiara jako zalążek życia wiecznego 

Dynamiczne ukierunkowanie ku Bogu Żywemu 

Doktrynalny aspekt wiary 

Odnajdywanie Boga jako Ukochanego 

Jak dzisiaj mówić na temat zbawienia? 

Oczekiwanie zbawienia miarą autentycznej wiary 

Oczekiwanie utopijne i oczekiwanie nadziei 

Wspólnotowość daru zbawienia 

Obietnica zbawienia dotyczy wszystkich wymiarów ludzkiej egzystencji 

Ontyczny wzór pośrednictwa zbawczego 

Pośrednictwo przyczyn stworzonych w rządach Bożej Opatrzności 

Boska suwerenność Chrystusa Pośrednika 

Pośrednictwo stworzeń w jednym i wszechogarniającym pośrednictwie zbawczym Chrystusa 

Rozwój dogmatów w Kościele katolickim 

Znaczenie prawdy w różnych religiach 

Podwójna funkcja dogmatów wiary 

Wzrastanie Kościoła w poznaniu wiary 

Pokusa dystansowania się wobec dziejowości chrześcijaństwa 

Rozwój wiary a jej tożsamość 

Jak rozmawiać z niewierzącymi? 

III. Pytania społeczne

O pochodzeniu władzy od Boga 

Zasada „Władza pochodzi od Boga” w Starym Testamencie 

Nowy Testament na temat władzy 

Pochodzenie władzy od Boga w ujęciu św. Augustyna 

Stanowisko św. Tomasza 

Prawo naturalne a prawo pozytywne 

Idea prawa naturalnego u filozofów ery przedchrześcijańskiej 

Biblijna idea prawa wpisanego w sercu 

Antygona nie była anarchistką 

Chrześcijańskie zabezpieczenia przed pokusą anarchistyczna 

Prawo naturalne w myśli św. Tomasza 

Przyczyny i konsekwencje współczesnego zwątpienia w prawo naturalne 

Postulaty wielkich nauczycieli Kościoła pod adresem sędziego 

Pismo Święte na temat urzędu sędziego 

Rady udzielane sędziemu przez św. Augustyna 

Sąd i sędzia w nauce św. Tomasza z Akwinu 

Nota bibliograficzne

Informacje dodatkowe
Rodzaj okładki Miękka
Autor Jacek Salij OP
ISBN 8370333621
Liczba stron 216
Format okładki 123x195
Tagi produktów

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.