Księgarnia religijna nr 1 w Polsce!

Twój koszyk jest pusty.

Witaj! / Rejestracja Zaloguj

Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej

opr. red. Roman Mazurkiewicz

Oceń jako pierwszy

  • Wydawca: Promic
  • Rok wydania: Marzec 2008
  • ISBN: 9788375020946
  • Format: 205X185 mm
  • Stron: 584
  • Rodzaj okładki: Twarda
Nasza cena:
59,00 zł

Produkt niedostępny

  • Dostawa już od 9,90zł! Więcej
  • Czas realizacji maks.:
    2 dni roboczych (plus 1-2 dni na dostawę)
Opis
Książka jest pierwszą na naszym rynku wydawniczym tak obszerną i reprezentatywną antologią dawnej polskiej poezji maryjnej, ogarniającą spuściznę pięciu z górą stuleci – od Bogurodzicy po schyłek epoki oświecenia. Zgromadzony w niej materiał, obejmujący ponad 300 utworów, niejednokrotnie po raz pierwszy wydobytych z rękopisów i starych druków, pozwala nakreślić rozległą panoramę pobożności maryjnej naszych przodków, utrwalonej zarówno w hymnach i pieśniach kościelnych, jak i w twórczości całej plejady poetów i wierszopisów doby staropolskiej.
Spis treści
 

Indeks autorów


Baranowicz Łazarz 250, 349, 403

Bartoszewski Walenty 186, 301

Benisławska Konstancja 486

Białobocki Jan 323

Bielawski Tomasz 165

Bolesławiusz Klemens 245


Chrościński Wojciech Stanisław 359

Ciekliński Piotr 283

Ciołek Stanisław 80

Czaradzki Grzegorz 303


Dantyszek Jan 130

Dobiński Stanisław 367

Drużbacka Elżbieta 268


Gawath Jakub 227

Gawiński Jan 255

Grabowiecki Sebastian 161

Grochowski Stanisław 166, 293, 383, 429

Grzegorz z Sambora 140


Hussowski Mikołaj 123


Ines Albert 234, 398


Jagodyński Stanisław Serafi n 217, 309, 430

Jan z Wiślicy 119

Janicjusz Klemens 128

Jaworski Stefan 254

Juniewicz Karol Michał 266, 426, 456


Kniaźnin Franciszek Dionizy 496

Kochanowski Piotr 195

Kochowski Wespazjan 258, 353, 408, 436, 452

Konarski Stanisław 475

Korwin Wawrzyniec 122

Krzycki Andrzej 125

Karpiński Franciszek 497

Kwiatkowski Piotr 481


Libicki Jan 238

Lubelczyk Jakub 149

Lubomirski Stanisław Herakliusz 257


Łodzia z Kępy Jan 77


Malski Andrzej 227

Marchocka Anna Marianna 233, 343

Miaskowski Kasper 174

Minasowicz Józef Dionizy 501

Minasowicz Józef Epifani 483

Morelowski Józef 499


Naruszewicz Adam 498

Nieliski Jan 215

Niemiryczowa Antonina 440


Odymalski Walenty 240

Otwinowski Erazm 151


Paweł z Krosna 117

Poniński Antoni Łodzia 480

Potocki Wacław 265, 407, 437

Pruszcz Piotr Hiacynt 244, 433


Rudnicki Dominik 267, 438


Sarbiewski Maciej Kazimierz 204

Sęp Szarzyński Mikołaj 160

Szemiot Stanisław Samuel 248, 344, 434


Świnka Adam z Zielonej 79


Trembecki Jakub Teodor 425

Twardowski Kasper 196


Waśniowski Wojciech 386

Wieszczycki Adrian 394

Władysław z Gielniowa 68, 84


Zimorowic Józef Bartłomiej 225, 311


Żabczyc Jan 308Spis treści


Wstęp ................... 5Z POEZJI ŚREDNIOWIECZNEJ


Bogiem sławiena Maryja”

Praojców naszych śpiew


Bogurodzica ........................................................ 25

Maryja, czysta dziewice ..................................................... 26

Zdrowa, Matko Syna Bożego .......................................................... 28

Zdrowa, Matko szczęstna ................................................................. 30

Zdrowa Maryja, dziwnie jeś poczęła ........................................................ 32

Archanjoła posłał ........................................................................ 34

Radości wam powiedam ..................................................................... 36

Mocne Boskie tajemności .............................................................. 40

Posłuchajcie, bracia miła ................................................................................. 45

Krolewno niebieska, Matko krześcijańska ............... 47

Zdrowaś, gwiazdo morska .......................................................... 48

Zdrowaś, Krolewno wyborna ................................... 49Na tę wszystcy poglądajcie”

W kręgu twórczości bernardyńskiejAnjeli słodko śpiewali .................................................................. 53

Bądź wiesioła, Panno czysta ............................................................... 54


Cesarzowno wszech naświętsza ................................................. 55

Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie ...................................................................... 56

Maryja, Matko Boża .............................................................................. 57

Maryja, Panno ślachetna ..................................................................... 59

O Maryja, kwiatku panieński ................................................................... 60

O przenasławniejsza Panno czysta .......................... 62

Pozdrowienie to jest pirwe ....................................... 63

Świebodność Boga żywego ................ 65Władysław z GielniowaAnna, niewiasta niepłodna ................................................... 68

Już się anjeli wiesielą ............................................................ 71


Ave, królewska Panno!”

Z liryki łacińskiej


Jan Łodzia z KępyZawitaj, bramo zbawienia ................................................... 77


Adam Świnka z ZielonejAve, królewska Panno .................................................... 79


Stanisław Ciołek

Piekła srogość osłupiała ........................................... 80

Słońce ćmiąca gwiazdeczka ........................................... 82

Salve, Matko święta .................................................. 83


Władysław z GielniowaJasnych aniołów Królowo ..... 84Z POEZJI RENESANSOWEJ


Kto chce Pannie Maryi służyć”

W nurcie kontynuacji


Jaśniejsza tysiąc nad słońce .................................... 91

W Nazaret dziewica czysta................................ 94

Podźmy przed obraz Maryjej ............................. 103

Kto chce Pannie Maryi służyć ...................... 106

O nadroższy kwiateczku ............................... 110

Zdrowa bądź, Maryja, niebieska lilija ..................... 112

Zdrowaś od anjoła pozdrowienie wzięła .......114Drżące gwiazdy ćmi zorzą różaną”

Madonna humanistów


Paweł z Krosna

Dystych elegijny do Maryi Panny o powstrzymanie szalejącej zarazy ......................117


Jan z Wiślicy


Wojna pruska ................................................... 119

Z inwokacji ...................................... 119

Elegia do Matki Bożej Dziewicy Maryi o uśmierzenie zarazy ...........................120Wawrzyniec KorwinModlitwa do błogosławionej Dziewicy Maryi .....................................................122


Mikołaj HussowskiPieśń o żubrze..........................123

Dziewico, Matko Boża ............................123


Andrzej Krzycki


Carmina sacra .....................................125

Pod obrazem Bogarodzicy Dziewicy piastującej Dzieciątko Jezus ......................125

Pod obrazem dziewiczej Matki Maryi .................................................................125

Do Maryi, Matki Bożej .........................125

Na Matkę Dziewicę pod krzyżem .............................126

Pod obrazem Bogarodzicy Dziewicy ................127

Cud ex voto ............................127Klemens JanicjuszKsięga żalów .............128

Elegia II ......................................128

Jan Dantyszek


Księga hymnów ....................................130

O ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa Pannie Maryi ............................ 130

Na chwałę imienia Najświętszej Panny Maryi ................................................... 133

Przeciwko nieprzyjaciołom Najświętszej Panny Maryi ...................................... 135Grzegorz z SamboraCzęstochowa ............................................................................................................. 140


On Bóg był, jam bogiem nie była”

Maryja protestantów


Jakub LubelczykPieśń o nawiedzeniu Panny Maryjej ......................................................................... 149

Erazm Otwinowski

Maryja Panna błogosławiona .................................................................................... 151


Z kancjonału toruńskiegoPosłan jest od Boga anioł, któremu imię Gabryjel ................................................... 152

Pieśń o błogosławionej Pannie Maryjej .................................................................... 154


Z POEZJI BAROKOWEJ


Afekt nabożny i prośba zbawienna”

W kręgu modlitwy i kontemplacji


Mikołaj Sęp SzarzyńskiRytmy abo wiersze polskie ........................................................................................ 160

Sonet III. Do Naświętszej Panny ....................................................................... 160


Sebastian Grabowiecki

Setnik rymów duchownych ....................................................................................... 161

Rym C ...................................................................................................... 161

Rym CLXI .......................................................................................................... 162

Rym CLXXXIV .................................................................................................. 163

Rym CXCVIII .................................................................................................... 164Tomasz Bielawski

Procesyja wielkonocna ............................................................................................... 165

Wyszogórnych Królewno krain nieprzejźrzanych ............................................... 165


Stanisław Grochowski

Wiersze i insze pisma co przebrańsze ...................................................................... 166

Matko święta Chrystusowa ................................................................................. 166

Hymna abo modlitwa codzienna Kazimierza świętego ...................................... 167


Kasper Miaskowski

Zbiór rytmów ............................................................................................................ 174

Elegia pokutna do Najświętszej Panny i Matki .................................................. 174

Rotuły na Narodzenie Syna Bożego ................................................................... 183

Melpomene ................................................................................................... 183

Pozdrowienie anielskie .................................................................................. 185Walenty BartoszewskiParthenomelica albo pienia nabożne o Pannie Naświętszej ..................................... 186

Pienie IX ............................................................................................................. 186


Pienie XI ............................................................................................................. 188

Pienie XVI .......................................................................................................... 189

Pienie XVIII ....................................................................................................... 190

Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego .................................................... 191

Pieśń dwudziesta ................................................................................................. 191

Pieśń dwudziesta druga .......................................... 193

Pieśń taż dwudziesta trzecia .................................. 194Piotr Kochanowski,

Gofred albo Jeruzalem wyzwolona ....... 195

Z inwokacji ............................................ 195


Kasper Twardowski

Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca .......................................................... 196

Pieśń do Bogarodzice .................................... 196

Pochodnia Miłości Bożej .......................................................................................... 197

Apostrofe ............................................................................................................. 197

Pieśń pierwsza ..................................................................................................... 198

Piąta strzała Miłości Bożej – Matki Bożej przyczyna ........................................ 201Maciej Kazimierz Sarbiewski

Liryki ......................................................................................................................... 204

II 14. Do Najświętszej Panny ............................................................................. 204

II 18 Pieśń jubileuszowa na cześć Błogosławionej Dziewicy Matki .................. 205

II 26 Do Błogosławionej Dziewicy Matki ......................................................... 206

IV 18 Do róży ..................................................................................................... 207

IV 20 Do Najświętszej Panny wiersz ślubowany ................................................ 208

IV 22 Do Dziewicy Matki ................................................................................. 210

IV 24 Do Błogosławionej Dziewicy Maryi ........................................................ 211

IV 33 Do Błogosławionej Dziewicy Maryi ........................................................ 213

Do Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej ...................................................... 214


Jan Nieliski

O Naświętszej Bogarodzicy Pannie uważania i rozmyślania pewne ......................... 215

Witaj, niebios Królowa ....................................................................................... 215

Autor do Naświętszej Panny ............................................................................... 216


Stanisław Serafi n Jagodyński

Pieśni katolickie nowo reformowane ........................................................................ 217

O Naświętsza Matko Boża ................................................................................. 217

Pieśń o błogosławionej Pannie i najbłogosławieńszym jej Synie ........................ 218

Pieśń o Naświętszej Pannie (Królewno wieczna...) ............................................ 220

Pieśń o Naświętszej Pannie (Naświętsza Panno...) ............................................. 222

Pieśń o Naświętszej Pannie (Witaj, Panienko...) ................................................ 224Józef Bartłomiej ZimorowicHymny na uroczyste święta Panny nad matkami ..................................................... 225

Litanija ................................................................................................................ 225


Andrzej MalskiCursus theolosophiae Marianae ................................................................................ 227

Pannę przeczystą witajmy ................................................................................... 227


Jakub Gawath

Usługa codzienna Naświętszej Bogarodzice Pannie Maryjej .................................... 229

Psalm 6 ................................................................................................................ 229

Psalm 103 ............................................................................................................ 230

Psalm 121 ............................................................................................................ 230

Psalm 129 ............................................................................................................ 231

Psalm 145 ............................................................................................................ 231

Hymn „Nunc sancte” ........................................................................................... 232Informacje dodatkowe
Rodzaj okładki Twarda
Autor opr. red. Roman Mazurkiewicz
ISBN 9788375020946
Liczba stron 584
Format okładki 205X185 mm
Rok wydania Marzec 2008
Tagi produktów

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.