Papież Benedykt XVI Książki

Papież Benedykt XVI – wiecznie młody umysł niemieckiego teologa.

Od chwili abdykacji Ojca Świętego Benedykta XVI, zainteresowanie jego osobą, nauczaniem i książkami nie zmalało. Jeszcze jako kardynał, Joseph Ratzinger, wykazywał duże przywiązanie do tradycji, ciepły konserwatyzm i otwartość na dialog międzyreligijny.

Papież Benedykt, mimo ustąpienia ze stanowiska głowy Kościoła, nie zaprzestał działalności społecznej i publicystycznej. Często, o ile pozwalało mu zdrowie, uczestniczył w uroczystościach kościelnych, pisał, udzielał wywiadów. Każda nowa książka papieża Benedykta budziła powszechne zainteresowanie zarówno środowisk naukowych jak i tych spod strzech. Jakie elementy stanowią filary jego nauczania?

Kardynał Joseph Ratzinger – książki pisane mocą Ducha Świętego.

Papież Benedykt XVI zasłynął jako nieugięty a jednocześnie bardzo czuły pasterz. Dobrze pamiętamy jego pozdrowienia w różnych językach, także po polsku. Ojciec Święty przejął opiekę nad Kościołem Chrystusa po bardzo wymagającym poprzedniku. Z perspektywy czasu okazuje się, że wybór był najlepszy z możliwych. Duch Święty zawsze działa z mądrością i mocą.

Jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary i dziekan Kolegium Kardynalskiego, dał się poznać jako osoba o mocnych, chrześcijańskich poglądach. Cechowała go także duża doza miłości, jaką, często nieoficjalnie, okazywał Ratzinger. Książki kardynała znalazły swoje kontynuacje w encyklikach, adhortacjach i listach późniejszego papieża.

Książki Benedykta XVI – naukowy dorobek przepełniony wiarą

Wiara rozum stanowią doskonałe uzupełnienie ludzkiego poszukiwania prawdy. Ojciec Święty Benedykt dobrze ją rozumie. W swoim trzytomowym dziele Jezus z Nazaretu, Ojciec Święty koresponduje z Ewangelią, poszukując odpowiedzi na pytania współczesnego człowieka. Pytania niełatwe, często pełne łez i wołania o pomoc. Encykliki Benedykta XVI: Caritas in Veritate, Deus Caritas est czy Spe salvi stanowią doskonałe uzupełnienie jego nauczania.

Abdykacja Ojca Świętego Benedykta XVI wstrząsnęła całym światem, nie tylko tym religijnym. Podobna sytuacja, ustąpienia z urzędu Następcy św. Piotra, miała miejsce ostatnio w XIII w. To wydarzenie spowodowało zwołanie nowego konklawe i wybór następcy Benedykta XVI – kard. Joe Marii Bergolio – papieża Franciszka. Pomimo ustąpienia, papież nie odsunął się od życia kościoła. Taki właśnie jest Benedykt XVI. Książki, które nadal pisze, stanowią bogate źródło wiedzy o tym, że Bóg jest Miłością.

Pozycje 1 do 28 z 93
Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo - okładka książki
ZNAK Benedykt XVI 24.89 zł 29.90 zł
Opera Omnia Tom XI. Teologia liturgii - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 70.88 zł 75.00 zł
Opera Omnia. Tom VI-1. Jezus z - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 51.98 zł 55.00 zł
Opera Omnia. Tom IV. Wprowadzenie - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 66.15 zł 70.00 zł
Opera Omnia. Tom I. Lud i Dom Boży - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 61.44 zł 65.00 zł
Opera Omnia. Tom X.  Zmartwychwstanie - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 61.44 zł 65.00 zł
Opera Omnia. Tom II. Rozumienie - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 66.15 zł 70.00 zł
Opera Omnia. Tom VI-2. Jezus z - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 51.98 zł 55.00 zł
Opera Omnia Tom XII. Głosiciele - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 85.32 zł 87.50 zł
Duch liturgii - okładka książki
Wydawnictwo AA Joseph Ratzinger 30.54 zł 34.90 zł
Opera omnia. Tom VII-1. O nauczaniu - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 48.76 zł 50.00 zł
Wzniosła Córa Syjonu - okładka książki
Pallotinum kard. Joseph Ratzinger 11.70 zł 12.50 zł
Opera omnia. Tom XIII/1.  W rozmowie - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 53.63 zł 55.00 zł
Opera omnia. Tom XIII/2. W rozmowie - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 53.63 zł 55.00 zł
Opera Omnia. Tom VIII-2. Kościół - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 63.38 zł 65.00 zł
Chrystus i Jego Kościół - okładka książki
eSPe kard. Joseph Ratzinger 19.03 zł 25.00 zł
Opera omnia. Tom XIII/3. W rozmowie - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 51.98 zł
Opera omnia Tom VII-2. O nauczaniu - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 47.26 zł 50.00 zł
Głód Boga. Kazania z Pentling - okładka książki
WAM kard. Joseph Ratzinger 21.28 zł 29.90 zł
Świętego Bonawentury teologia historii - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 45.64 zł 46.00 zł
Opera Omnia Tom VIII-1. Kościół - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL Benedykt XVI 54.60 zł 60.00 zł
Poznanie prawdy. Wykłady papieskie - okładka książki
WAM Benedykt XVI 21.28 zł 29.90 zł
Patrzeć na Chrystusa - okładka książki
Salwator kard. Joseph Ratzinger 16.67 zł 23.00 zł
Opera omnia. Tom IX-1. Wiara w - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 56.70 zł 60.00 zł
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - okładka książki
ZNAK kard. Joseph Ratzinger 34.74 zł 44.90 zł
O życiu konsekrowanym - okładka książki
Homo Dei Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek 11.92 zł 15.00 zł
Jezus z Nazaretu. Od Chrztu w Jordanie - okładka książki
ZNAK Benedykt XVI 28.55 zł 36.90 zł
Opera omnia. Tom IX-2. Wiara w - okładka książki
Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL kard. Joseph Ratzinger 51.98 zł 55.00 zł