• książka

Ordo missae Mszałów Jana XXIII i Pawła VI w świetle zasady lex orandi - lex credendi. Seria: W poszukiwaniu kościoła Chrystusowego III

Autor: Dawid Mielnik

Wprowadzenie Rozdział I: Kontekst historyczno-polemiczny publikacji Mszału Jana XXIII i Mszału Pawła VI 1. Historia reform liturgicznych 1.1. Od Mszału Piusa V (1570) do Mszału Jana XXIII (1962) a) Bulla Quo primum tempore b) Reformy Klemensa VIII i... czytaj wiecej

Ordo missae Mszałów Jana XXIII - okładka książki
37.80 zł 40.00 zł
 • Oszczędzasz: 2.2 zł
 • Wyślemy w czasie: 24h
 • Status: Pozycja dostępna

Wprowadzenie

Rozdział I: Kontekst historyczno-polemiczny publikacji Mszału Jana XXIII i Mszału Pawła VI
1. Historia reform liturgicznych
1.1. Od Mszału Piusa V (1570) do Mszału Jana XXIII (1962)
a) Bulla Quo primum tempore
b) Reformy Klemensa VIII i Urbana VIII
c) Reformy Leona XIII
d) Reformy Piusa X
e) Reformy Sabbato Sancto z 1951 roku
f) Nowe normy w sprawie postu eucharystycznego z 1953 roku
g) Dekret o uproszczeniu rubryk z 1955 roku
h) Reformy Wielkiego Tygodnia z 1955 roku
i) Kolejne regulacje w sprawie postu eucharystycznego z 1957 roku
j) Reformy liturgiczne Jana XXIII
1.2. Od Mszału Jana XXIII (1962) do Mszału Pawła VI (1970)
a) Dokumenty w sprawie dalszego złagodzenia postu eucharystycznego
b) Konstytucja o liturgii świętej z 1963 roku
c) Pierwsza instrukcja wykonawcza Inter Oecumenici z 1964 roku
d) Dokumenty Ritus servandus in concelebratione missae oraz Variationes in ordinem Hebdomadae Sanctae z 1965 roku
e) List dotyczący możliwości wypełnienia niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy w sobotę wieczorem z 1965 roku
f) Konstytucja apostolska Paenitemini z 1966 roku dotycząca pokuty i dni postnych
g) Druga instrukcja wykonawcza Tres abhinc annos z 1967 roku
h) Prezentacja missa normativa z 1967 roku
i) Dekret Preces Eucharisticae z 1968 roku
j) Instrukcja Memoriale Domini z 1969 roku
k) Publikacja Breve esame i odpowiedź Pawła VI z 1969 roku
l) Promulgacja nowego Mszału
1.3. Od Mszału Pawła VI (1970) do Summorum Pontificum (2007)
a) Motu proprio Ministeria quaedam z 1972 roku
b) Instrukcja Immensae Caritatis z 1973 roku
c) Dyrektorium Pueros baptizatos z 1973 roku
d) Publikacja drugiego typicznego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego w 1975 roku
e) Indult Quattuor abhinc annos z 1984 roku
f) List apostolski Ecclesia Dei z 1988 roku
g) Publikacja trzeciego typicznego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego w 2002 roku
h) Instrukcja Redemptionis sacramentum z 2004 roku
i) List apostolski Summorum Pontificum z 2007 roku
2. Tematy i wątki problematyczne oraz kontrowersyjne w kontekście XX-wiecznych reform liturgicznych
2.1. Spojrzenie od strony jurydycznej
a) Missa normativa a novus ordo missae
b) Novus ordo missae a bulla Quo primum
c) Bulla Quo primum a kolejne edycje Mszału Rzymskiego
d) Bulla Quo primum a konstytucja apostolska Missale Romanum
e) Novus ordo missae a postanowienia Soboru Trydenckiego i II Soboru Watykańskiego
f) Sankcjonowanie nadużyć i łamanie prawa
2.2. Spojrzenie od strony teologicznej
a) Problem antropocentryzacji katolickiej liturgii i postać Annibale Bugniniego
b) Problem protestantyzacji katolickiej liturgii
c) Stosunek różnych grup katolickich do reform liturgicznych z lat 1951-1970
d) „Status” okołosoborowych papieży w doktrynie różnych grup katolickich
e) Liturgia tradycyjna w kontekście całokształtu nauki katolickiej
f) Problem motywacji reformy Mszy Świętej

Rozdział II: Porównanie ordo missae obydwu Mszałów
1. Nagłówki i podział ordo missae
2. Msza katechumenów
2.1. Obrzędy wstępne
a) Procesja na wejście
b) Pozdrowienie ołtarza
c) Znak krzyża
d) Psalm Iudica me Deus
e) Pozdrowienie wiernych
f) Wprowadzenie w tajemnicę dnia
g) Spowiedź powszechna (akt pokuty)
h) Absolucja
i) Modlitwa Deus tu conversus
j) Przystąpienie do ołtarza
k) Okadzenie
l) Antyfona na wejście
m) Inwokacja Kyrie eleison
n) Hymn Gloria in excelsis Deo
o) Kolekta
2.2. Liturgia słowa
a) Epistoła i graduał (czytania i psalm responsoryjny)
b) Aklamacja Alleluia
c) Przygotowanie do Ewangelii i Ewangelia
d) Homilia
e) Wyznanie wiary
f) Modlitwa powszechna
3. Msza wiernych
3.1. Liturgia eucharystyczna
a) Antyfona na ofiarowanie i przygotowanie ołtarza
b) Ofertorium (przygotowanie darów)
c) Prefacja
d) Hymn Sanctus
e) Kanon (modlitwa eucharystyczna)
f) Modlitwa Pańska
g) Embolizm
h) Wrzucenie kawałka konsekrowanego chleba do kielicha
i) Modlitwa Agnus Dei
j) Przekazanie znaku pokoju
k) Modlitwy przed przyjęciem Komunii
l) Przyjęcie Komunii
m) Ablucja i puryfikacja
n) Antyfona na komunię oraz postcommunio
3.2. Obrzędy zakończenia
a) Ogłoszenia
b) Rozesłanie
c) Modlitwa Placeat tibi
d) Błogosławieństwo
e) Ostatnia Ewangelia
f) Pozdrowienie ołtarza i procesja na wyjście

Rozdział III: Wymowa teologiczna różnic ordo missae Mszałów Jana XXIII i Pawła VI
1. Wymowa teologiczna różnic w ujęciu szczegółowym
1.1. Obrzędy wstępne
a) Procesja na wejście
b) Pozdrowienie ołtarza
c) Znak krzyża
d) Psalm Iudica me Deus
e) Pozdrowienie wiernych
f) Wprowadzenie w tajemnicę dnia
g) Spowiedź powszechna (akt pokuty) i absolucja
h) Modlitwa Deus tu conversus
i) Przystąpienie do ołtarza
j) Okadzenie
k) Antyfona na wejście
l) Inwokacja Kyrie eleison
m) Hymn Gloria in excelsis Deo
n) Kolekta
1.2. Liturgia słowa
a) Epistoła i graduał (czytania i psalm responsoryjny)
b) Aklamacja Alleluia
c) Przygotowanie do Ewangelii i Ewangelia
d) Homilia
e) Wyznanie wiary
f) Modlitwa powszechna
1.3. Liturgia eucharystyczna
a) Antyfona na ofiarowanie i przygotowanie ołtarza
b) Ofertorium (przygotowanie darów)
c) Prefacja
d) Hymn Sanctus
e) Kanon rzymski do konsekracji
f) Konsekracja
g) Kanon rzymski po konsekracji
h) Modlitwa Pańska
i) Embolizm
j) Wrzucenie kawałka konsekrowanego chleba do kielicha
k) Modlitwa Agnus Dei
l) Przekazanie znaku pokoju
m) Modlitwy przed przyjęciem Komunii
n) Przyjęcie Komunii
o) Ablucja i puryfikacja
p) Antyfona na komunię oraz postcommunio
1.4. Obrzędy zakończenia
a) Ogłoszenia
b) Rozesłanie
c) Modlitwa Placeat tibi
d) Błogosławieństwo
e) Ostatnia Ewangelia
f) Pozdrowienie ołtarza i procesja na wyjście
1.5. Poszczególne postawy, gesty i czynności podczas liturgii
a) Znaki krzyża
b) Przyklęknięcia
c) Pocałunki
d) Pochylenia i skłony
e) Bicie się w pierś i podnoszenie wzroku
f) Inne gesty
g) Modlitwa w ciszy
h) Okadzenia
2. Wymowa teologiczna i rubrycystyczna różnic w ujęciu ogólnym
2.1. Wymowa stricte teologiczna
a) Postawa przyjmowana przez celebransa (ad orientem, ad populum)
b) Szacunek okazywany konsekrowanej Hostii
c) Kwestia posłuszeństwa postanowieniom soborowym
d) Mszał Pawła VI a konstytucja apostolska Auctorem fidei
e) Problematyka aspektu ofiary i uczty w liturgii
f) Miejsce kapłaństwa urzędowego
g) Miejsce koncelebracji w teologii Mszy Świętej
h) Problem teocentrycznego i antropocentrycznego charakteru liturgii
i) Zagadnienie obecności Trójcy Świętej w liturgii
j) Obecność Maryi i świętych w liturgii
k) Kwestia zaangażowania wiernych w liturgię
l) Kwestia harmonii pomiędzy wypowiadanym słowem a wykonywanym gestem
m) Problem wierności tradycji
n) Problem archeologizmu
o) Zakres dopuszczalnej kreatywności celebransa
p) Specyfika Mszy za zmarłych
2.2. Wymowa stricte rubrycystyczna
a) Zagadnienie stopnia szczegółowości rubryk mszalnych
b) Problem zgodności rubryk ordo missae i Ritus servandus (Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego)

Zakończenie

Bibliografia

Aneks 1: tabelaryczne przedstawienie poszczególnych części Mszy Świętej
Aneks 2: tabelaryczne zestawienie wybranych modlitw mszalnych

Indeks źródeł

Indeks osobowy

Summary

Table of contents

 • Wydawca:Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
 • Autor:Dawid Mielnik
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: miękka
 • Ilość stron: 456
 • Wymiar: 167x240 mm
 • EAN:9788380619555
 • ISBN: 978-83-8061-955-5
 • Data: 2021-09-28
 • ID: 507414
Przesyłka Krajowa:

Poczta Polska - odbiór w placówce pocztowej

Czas transportu** 2-3 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 8,90 7,90 6,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 8,90 7,90 6,90 gratis!
Pobranie 10,90 9,90 8,90 gratis!

KURIER Pocztex – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,90 8,90 7,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,90 8,90 7,90 gratis!
Pobranie 12,90 10,90 9,90 gratis!

ORLEN Paczka – odbiór w punkcie

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 9,70 8,70 8,70 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 9,70 8,70 8,70 gratis!
Pobranie*** 11,70 10,70 10,70 gratis!

Paczkomaty 24/7 InPost

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149,99 od 150 od 240 od 299
Przelew 11,90 11,90 11,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 11,90 11,90 11,90 gratis!
Pobranie 13,90 13,90 13,90 gratis!

Przesyłka kurierska INPOST – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 11,30 11,30 11,30 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 11,30 11,30 11,30 gratis!
Pobranie 12,50 12,50 12,50 gratis!

Przesyłka kurierska GLS – dostawa do klienta

Czas transportu** 1-2 dni robocze
Forma płatności: Wartości towarów*:
do 149.99 od 150 od 240 od 299
Przelew 17,90 17,90 17,90 gratis!
Karta lub szybki przelew Przelewy24.pl 17,90 17,90 17,90 gratis!
Pobranie 19,90 19,90 19,90 gratis!
Przesyłka Zagraniczna:
Poczta Polska przesyłka zagraniczna
Czas transportu** 6-7 dni robocze
Karta wyliczany automatycznie
* Koszt dostawy wg wartości zamówionych towarów (ceny brutto w PLN)
** UWAGA: Całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasu potrzebnego na skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej (oznaczony przy każdym produkcie - wyślemy w czasie: 24 h, 48 h, 2-4 dni, 3-5 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni) i czasu potrzebnego firmie pocztowej lub kurierskiej na dostarczenie przesyłki do nabywcy (czas transportu podany w tabeli). Podane informacje o czasie realizacji liczone są w dniach roboczych.
Koszt dostawy na paragonie/fakturze zostanie wliczony proporcjonalnie do cen towarów.
*** Płatność za pobraniem do 400 zł

Czas realizacji zamówienia
=
skompletowanie, zapakowanie i dostarczenie zamowienia do firmy pocztowej lub kurierskiej
+
czas transportu przez pocztę lub kuriera
Inni Klienci kupili również
Podobne produkty